Αναλυτικά Περιεχόμενα

Περιεχόμενα, v
Πρόλογος, xi
Συνεργάτες, xiv
Ερμηνεία Συντομογραφιών και Εικονιδίων, xvii

Ωτολογία


1.1.      ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 1
1.2.     Παθήσεις Έξω Ωτός, 3
1.2.1.   ΠΡΟΩΤΙΑΙΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ, 3
1.2.2.   ΑΦΕΣΤΩΤΑ ΩΤΑ, 4
1.2.3.   ΩΤΑΙΜΑΤΩΜΑ, 5
1.2.4.   ΘΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ, 6
1.2.5.   ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ, 7
1.2.6.   ΕΡΥΣΙΠΕΛΑΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ, 8
1.2.7.   ΠΕΡΙΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ/ΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ, 9
1.2.8.   ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΠΟΛΥΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ, 10
1.2.9.   ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ/ΑΤΡΗΣΙΑ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ, 11
1.2.10.  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΙΔΑ, 13
1.2.11.  ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ, 14
1.2.12.  ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ, 15
1.2.13.  ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ, 16
1.2.14.  ΚΑΚΟΗΘΗΣ (ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ, 19
1.2.15.  ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ (Δοθιήνας), 20
1.2.16.  ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ (Ωτομύκωση), 21
1.3.     ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, 23
1.3.1.   ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΗ (ΠΥΩΔΗΣ) ΩΤΙΤΙΔΑ (ΟΜΩ), 26
1.3.2.   ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ, 38
1.3.3.   ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ, 39
1.3.4.   ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ (Ε.Ω.), 40
1.3.5.   ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ, 46
1.3.6.   ΟΞΕΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ, 52
1.3.7.   ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ, 58
1.3.8.   ΧΟΛΟΣΤΕΑΤΩΜΑΤΩΔΗΣ ΧΜΩ, 63
1.3.9.   ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ, 67
1.3.10.  ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑ (ΒΑΡΩΤΙΤΙΔΑ), 69
1.4.     ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΣΩ ΩΤΟΣ, 71
1.4.1.   ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΤΙΔΑ  , 72
1.5.     ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ, 73

Ακοολογία


2.1.     ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ, 79
2.2.     ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, 89
2.3.     ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΑΣ/ΟΜΙΛΙΑΣ, 92
2.4.     ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ (screening/διαλογή), 92
2.4.1.   Αναγκαιότητα της ανίχνευσης της βαρηκοΐας, 96
2.4.2.  Γενικές αρχές screening προγραμμάτων για την βαρηκοΐα, 97
2.4.3.  Περιορισμοί/προβληματισμοί των ανιχνευτικών προγραμμάτων, 98
2.5.     ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 101
2.5.1.   Ενδείξεις ακοολογικού ελέγχου, 101
2.5.2.  Στόχοι του ακοολογικού ελέγχου, 101
2.5.3.  Ιστορικό, 102
2.5.4.  Κλινική (φυσική) εξέταση, 105
2.5.5.  Ακοολογικές δοκιμασίες στα παιδιά, 108
2.5.6.  Δοκιμασίες συμπεριφοράς, 112
2.5.7.  Ακοομετρία με οπτική ενίσχυση, 115
2.5.8.  Παιχνιδο-ακοομετρία, 116
2.5.9.  Τονική ακοομετρία, 118
2.5.10.  Ομιλητική ακοομετρία, 125
2.5.11.  Τυμπανομετρία, 126
2.5.12.  Ακουστικό αντανακλαστικό, 129
2.5.13.  Ωτοακουστικές εκπομπές, 131
2.5.14.  Ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, 135
2.5.15.  Διαρκή ακουστικά προκλητά δυναμικά, 140
2.6.     ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 141
2.6.1.   "Βήμα προς βήμα" διερεύνηση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας, 142
2.7.     ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 148
2.7.1.   Κοχλιακά εμφυτεύματα (ΚΕ), 150
2.8.     ΙΛΙΓΓΟΣ/ΖΑΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, 154
2.9.     ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ, 164
2.9.1.   ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ, 173
2.9.2.  ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (BELL’s), 176
2.9.3.  ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΟΞΕΙΑΣ/ΥΠΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ, 179

Ρινολογία


3.1.     ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ-ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ, 181
3.1.1.   ΑΤΡΗΣΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΧΟΑΝΩΝ, 181
3.1.2.   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΡΙΝΙΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, 183
3.1.3.   ΤΕΡΑΤΩΜΑ ΡΙΝΟΣ/ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ, 185
3.2.     ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ-ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ, 186
3.2.1.   ΡΙΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΙΝΟΡΡΟΙΑ, 186
3.2.2.  ΟΞΕΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ (κοινό κρυολόγημα ή ιογενής ρινίτιδα), 189
3.2.3.  ΟΞΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ (ΟΜΡΚ), 191
3.2.4.  ΧΡΟΝΙΑ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ (ΧΡΚ), 199
3.2.5.  ΚΟΓΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ , 204
3.2.6.  ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ , 209
3.2.7.  ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ POTT, 211
3.2.8.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ, 214
3.2.9.  ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, 215
3.2.10.  ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ, 216
3.2.11.  ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ, 218
3.2.12.  ΔΟΘΙΗΝΑΣ ΠΡΟΔΟΜΟΥ ΡΙΝΟΣ, 224
3.2.13.  ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ , 225
3.2.14.  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ (Toxic shock syndrome, TSS), 227
3.3.     ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, 228
3.3.1.   ΚΑΤΑΓΜΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΟΣΤΩΝ, 228
3.3.2.  ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ, 230
3.3.3.  ΕΠΙΣΤΑΞΗ, 232
3.4.     ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΡΙΝΟΣ/ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ, 240
3.4.1.   ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ (ΕΝΔΟΡΡΙΝΙΚΟ), 240
3.4.2.  ΡΙΝΟΠΟΛΥΠΟΔΕΣ, 241
3.4.3.  ΚΑΛΟΗΘΕΣ ΘΗΛΩΜΑ ΕΚ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ, 244
3.4.4.  ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΘΗΛΩΜΑ, 244
3.4.5.  ΠΥΟΓΟΝΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ, 245
3.4.6.  ΝΕΑΝΙΚΟ ΡΙΝΟΪΝΩΜΑ (ΑΓΓΕΙΟΪΝΩΜΑ), 245
3.4.7.  ΙΝΩΔΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ, 247

Στοματική κοιλότητα - Φάρυγγας - Οισοφάγος


4.1.     Στοματική κοιλότητα, 249
4.1.1.   ΧΕΙΛΕΟΫΠΕΡΩΙΟΣΧΙΣΤΙΕΣ, 249
4.1.2.   ΒΑΤΡΑΧΙΟ/ΒΛΕΝΝΟΚΗΛΗ, 252
4.1.3.   ΒΡΑΧΥΣ ΧΑΛΙΝΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 254
4.1.4.  ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ, 255
4.1.5.   ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ, 259
4.1.6.  ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ, 260
4.1.7.   ΑΦΘΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ, 261
4.1.8.  ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΟΥΛΟΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ, 262
4.1.9.  ΣΥΝΔΡΟΜΟ PFAPA (ή σύνδρομο Marshall’s), 263
4.1.10.  ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 264
4.2.     Φάρυγγας, 264
4.2.1.   ΟΞΕΙΑ ΑΔΕΝΟΕΙΔΙΤΙΔΑ, 264
4.2.2.  ΟΞΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ/ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ, 266
4.2.3.  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗΣ/ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, 277
4.2.4.  ΠΕΡΙΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ , 285
4.3.     ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ , 287
4.3.1.   ΑΤΡΗΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ - ΤΡΑΧΕΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ, 287
4.3.2.  ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ, 289
4.3.3.  ΛΗΨΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 295
4.3.4.  ΔΥΣΦΑΓΙΑ: ΑΙΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, 300

Λάρυγγας - Τραχεία - Βρόγχοι


5.1.     ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΑΡΥΓΓΑ/ΤΡΑΧΕΙΑΣ/ΒΡΟΓΧΩΝ, 303
5.1.1.   ΛΑΡΥΓΓΟΜΑΛΑΚΥΝΣΗ (Λαρυγγομαλακία), 303
5.1.2.   ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ, 306
5.1.3.   ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ, 308
5.1.4.   ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ, 311
5.1.5.   ΣΥΡΙΓΜΟΣ, 313
5.2.     ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, 321
5.2.1.   ΟΞΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, 322
5.2.2.  ΟΞΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΤΡΑΧΕΙΙΤΙΔΑ, 323
5.2.3.  ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΤΡΑΧΕΙΙΤΙΔΑ, 327
5.2.4.  ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΤΙΔΑ, 329
5.3.     ΤΡΑΥΜΑ, 332
5.3.1.   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΑΡΥΓΓΑ, 332
5.3.2.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΑΡΥΓΓΑ, 335
5.4.     ΝΕΑΝΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΘΗΛΩΜΑΤΩΣΗ ΛΑΡΥΓΓΑ, 338
5.5.     ΤΡΑΧΕΙΟ/ΒΡΟΓΧΟΜΑΛΑΚΥΝΣΗ, 341
5.6.     ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗ/ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ, 344
5.7.     ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, 352
5.8.     ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ/ΠΝΙΓΜΟΝΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 358
5.9.     ΒΡΑΓΧΟΣ, 359

Τράχηλος


6.1.     ΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, 361
6.1.1.   ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ, 365
6.1.2.   ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΠΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ, 369
6.2.     ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΣΕΙΣ, 371
6.2.1.   ΚΥΣΤΗ ΘΥΡΕΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ, 371
6.2.2.  ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΒΡΑΓΧΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, 373
6.2.3.  ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ (ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ), 377
6.2.4.  ΔΕΡΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ/ΤΡΑΧΗΛΟΥ, 380
6.2.5.  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (C.H.A.O.S.: Congenital High Airway Obstruction Syndrome), 381
6.3.     ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ , 382
6.3.1.   ΠΛΑΓΙΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ, 388
6.3.2.  ΟΠΙΣΘΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ, 389
6.3.3.  ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Λουδοβίκειος κυνάγχη), 392
6.4.    ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, 393
6.4.1.  ΟΞΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΙΕΛΑΔΕΝΙΤΙΔΑ, 393
6.4.2.  ΟΞΕΙΑ ΣΙΕΛΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ, 395
6.4.3.  ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΣΙΕΛΑΔΕΝΙΤΙΔΑ, 396
6.4.4.  ΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ, 397
6.4.5.  ΣΙΕΛΟΛΙΘΙΑΣΗ, 398
6.4.6.  ΤΡΑΥΜΑ, 400
6.4.7.  ΣΙΕΛΟΡΡΟΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 401
6.4.8.  ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, 402
6.5.     ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ/ΤΡΑΧΗΛΟΥ, 405
6.5.1.   ΡΑΒΔΟΜΥΟΣΑΡΚΩΜΑ, 408
6.5.2.  ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN (HL), 409
6.5.3.  ΛΕΜΦΩΜΑ NON-HODGKIN (nHL), 411
6.5.4.  ΛΕΥΧΑΙΜIΕΣ, 412
6.5.5.  ΙΣΤΙΟΚYΤΤΩΣΗ ΚΥΤΤAΡΩΝ LANGERHANS (ιστιοκύττωση τάξης Ι), 414

Στοιχεία φαρμακολογίας


7.1.     ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 417
7.2.     ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ, 420
7.3.     ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΧΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ/ΤΡΑΧΗΛΟΥ, 422
7.4.     ΦΑΡΜΑΚΑ/ΜΟΡΦΕΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ/ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, 424
7.4.1.   ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
(ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ/ΤΡΑΧΗΛΟΥ -ΠΛΗΝ ΝΕΟΓΝΩΝ), 424
7.4.2.  ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΧΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ/ΤΡΑΧΗΛΟΥ, 434

Γενικά θέματα


8.1.     ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΩΤΩΝ, ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ, 443
8.2.     ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER , 445
8.3.     ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ, 446
8.4.    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, 448
8.5.     ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΑ), 449
8.6.     ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΣΟΚ, 452
8.7.     ΚΛΙΜΑΚΑ GLASGOW ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΜΑΤΟΣ, 455
8.8.     ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, 456
8.9.     ΩΤΟΤΟΞΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, 463
8.10.   ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ G-6-PD: ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΥΣΗ, 464
8.11.    ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Ε.Ν.Υ., 466
8.12.   ΓΑΛΟΥΧΙΑ: ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ/ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ, 466
8.13.   ΚΥΗΣΗ: ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ/ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ, 467
8.14.   ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ, 468
8.14.1.  ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ: ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ, 468
8.14.2.  ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ: ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ, 469
8.15.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, 470
8.15.1.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ "ΠΑΝΙΚΟΥ" ("panic"/"callback" values), 474
8.16.   ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΧΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 475

 

Βιβλιογραφία, 478
Ευρετήριο, 481
Κατάλογος κλινικών αλγορίθμων, 493