Ψαρομμάτης Ιωάννης
Kλινικός Οδηγός Παιδιατρικών Παθήσεων Ώτων, Ρινός & Τραχήλου

Κεφάλαιο 6: Τράχηλος - Σύνδεσμοι


The Royal Children's Hospital Melbourne, Cervical Lymphadenopathy (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην Εικόνα 6.3 στην σελ.366 του βιβλίου)

Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Congenital High Airway Obstruction Syndrome / CHAOS (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.382 του βιβλίου)

National Cancer Institute, SEER Cancer Statistics Review 1975-2010 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.409 και 411 του βιβλίου)