Ψαρομμάτης Ιωάννης
Kλινικός Οδηγός Παιδιατρικών Παθήσεων Ώτων, Ρινός & Τραχήλου

Κεφάλαιο 4: Στοματική κοιλότητα, Φάρυγγας & Οισοφάγος - Σύνδεσμοι


Shulman S. et al, 2012, Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis: 2012 Update by the Infectious Diseases Society of America (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.272 του βιβλίου)

Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους, ΕΟΦ, 2014 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.272 του βιβλίου)

Altamimi S et al. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD004872 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στον Πίνακα 4.5 στην σελ.273 του βιβλίου)

Paradise JL, et al. Efficacy of tonsillectomy for recurrent throat infection in severely affected children. Results of parallel randomized and nonrandomized clinical trials. N Engl J Med. 1984; 310:674-683 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.272 του βιβλίου)

Royal College of Surgeons of England. National prospective tonsillectomy audit: final report of an audit carried out in England and Northern Ireland between July 2003 and September 2004. May 2005 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.272 του βιβλίου)

Mowatt G, Cook JA, Fraser C, et al. Systematic review of the safety of electrosurgery for tonsillectomy. Clin Otolaryngol. 2006;31:95-102 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.272 του βιβλίου)

American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, Clinical Practice Guideline: Tonsillectomy in Children. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2011, 144: S1-S30 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.282 του βιβλίου)

Danny C. Little et al, Esophageal foreign bodies in the pediatric population: our first 500 cases. Journal of Pediatric Surgery (2006) 41:914-918 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.292 του βιβλίου)

MUSC Children's Hospital, Pediatric ED Treatment Guidelines : Lodged Esophageal Coin Treatment Guidelines (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.292 του βιβλίου)