Ψαρομμάτης Ιωάννης
Kλινικός Οδηγός Παιδιατρικών Παθήσεων Ώτων, Ρινός & Τραχήλου

Κεφάλαιο 3: Ρινολογία - Σύνδεσμοι


American College of Radiology, Appropriateness Criteria, Sinusitis - Child, 2012 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.193 του βιβλίου)

Infectious Diseases Society of America - Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults, 2012 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.194 του βιβλίου)

Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους, ΕΟΦ, 2014 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στην σελ.196 του βιβλίου)

Chandler JR et al. The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 1970;80:1414 (ο σύνδεσμος παρατίθεται στον Πίνακα 3.3 στην σελ.206 του βιβλίου)